Dnes je piatok, 18. január 2019

podobné www stránky

Stránky inštitúcií, s ktorými spolupracujeme alebo ktorých činnosť určitým spôsobom súvisí s činnosťou CPPPaP Nitra.

Celý príspevok 24.10.2007

Podobné www stránky 2

Ak ste hľadané informácie nenašli na našej stránke, dajte nám o tom vedieť, prípadne si prezrite stránky iných centier.

Celý príspevok 14.09.2007

Kontaktujte nás

Pracovisko 1: ulica J. Vuruma č.2

Telefóny: 037 / 6 554 245 - 6 (ústredňa)

               037 / 6 554 247 (riaditeľka)

               037/ 6 532 161 (ekonomická pracovníčka) 

Mail: centrum@cpppap.sk, prevencia@cpppap.sk (oddelenie prevencie)

        riaditel@cpppap.sk,

        zamestnanci v tvare meno.priezvisko@cpppap.sk

Pracovisko 2Vráble, Moravská 512

Telefón: 0910 / 410 225


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________