Dnes je nedeľa, 16. december 2018

Podobné www stránky 2

Ak ste hľadané informácie nenašli na našej stránke, dajte nám o tom vedieť, prípadne si prezrite stránky iných centier.


CPPPaP Banská Bystrica  www.kpppbb.svsbb.sk

CPPPaP Bratislava 1  www.nasaporadna.sk

CPPPaP Bratislava 3  www.pppacvppba3.szm.com

CPPPaP Bratislava 4 www.psychologickeporadenstvo.sk

CPPPaP Brezno  www.pppbrezno.szm.sk

CPPPaP Kežmarok  www.poradnakk.sk

CPPPaP Košice  www.pppke.ksuke.sk

CPPPaP Prešov  www.oppppo.sk14.09.2007


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________