Dnes je pondelok, 10. december 2018

Objednávky

Objednávky október 2018

Objednávky september 2018

Objednávky august 2018

Objednávky júl 2018

Objednávky jún 2018

Objednávky máj 2018

Objednávky apríl 2018

Objednávky marec 2018

Objednávky február 2018

Objednávky január 2018

Objednávky december 2017

Objednávky november 2017

Objednávky október 2017

Objednávky september 2017

Objednávky august 2017

Objednávky júl 2017

Objednávky jún 2017

Objednávky máj 2017

Objednávky apríl 2017 

Objednávky marec 2017.

Objednávky január 2017.

Objednávky december 2016.

Objednávky november 2016

Objednávky október 2016

Objednávky september 2016

Objednávky august 2016

Objednávky jún 2016

Objednávky máj 2016

Objednávky apríl 2016.

Objednávky marec 2016.

Objednávky február 2016.

Objednávky január 2016.

Objednávky december 2015.

Objednávky november 2015.

Objednávky október 2015.

Objednávky september 2015.

Objednávky august 2015.

Objednávky júl 2015.

Objednávky jún 2015 (CPPPaP neeviduje žiadnu objednávku na tento mesiac).

Objednávky máj 2015.

Objednávky apríl 2015.

Objednávky marec 2015.

Objednávky február 2015.

Objednávky január 2015.

Objednávky december 2014.

Objednávky november 2014.

Objednávky október 2014.

Objednávky september 2014.

Objednávky august 2014.

Objednávky júl 2014.

Objednávky jún 2014.

Objednávky Máj 2014.

Objednávky apríl 2014.

Objednávky marec 2014.

Objednávky február 2014.

Objednávky január 2014.

Objednávky december 2013.

Objednávky november 2013.

Objednávky október 2013.

Objednávky september 2013.

Objednávky august 2013.

Objednávky júl 2013.

Objednávky jún 2013.

Objednávky máj 2013.

Objednávky apríl 2013.

Objednávky marec 2013.

Objednávky február 2013.

Objednávky január 2013.

Objednávky december 2012.

Objednávky november 2012.

Objednávky október 2012.

Objednávky september 2012.

Objednávky august 2012.

Objednávky júl 2012.

Objednávky jún 2012.

Objednávky máj 2012.

Objednávky apríl 2012.

Objednávky marec 2012.

Objednávky február 2012 neeviduje CPPPaP žiadne.

Objednávky január 2012.

Objednávky december 2011.

Objednávky november 2011.

Objednávky október 2011.

Objednávky september 2011.

Objednávky august 2011.

Objednávky júl 2011.

Objednávky jún 2011.

Objednávky máj 2011.

Objednávky apríl 2011.

Objednávky marec 2011.

Objednávky február 2011.

Objednávky január 2011.

 

 

22.02.2011

Základné informácie o CPPPaP:

- Z histórie

- Kto sme

- Čo Vám ponúkame 

- Zamestnanci 


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2016/2017.

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________