Dnes je nedeľa, 16. december 2018

Ako si nenechať ublížiť.

Preventívny program realizovaný na základných školách má za úlohu sprostredkovať deťom informácie o tom, akým spôsobom zabrániť tomu, aby niekto porušoval ich základné ľudské práva.


Autormi programu sú Erik Papp a Martin Rothbauer z CPPPaP Nitra a Miroslav Duchoň z Mestkej polície Nitra. V prvom roku bol finančne podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou a Unibankou, v druhom Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.

Príručka k programu má 7 tém:

1. Doma

2. V škole

3. Na ulici

4. Internet

5. Drogy

6. Diskotéka/večierok

7. Bezpečný kontakt so psom

10.09.2007

V sekcii pre deti a rodičov nájdete dobré rady, ako vychádzať so svojimi deťmi a rodičmi. Články  budeme postupne pridávať podľa požiadaviek našich klientov a aktuálneho obdobia školského roku.

Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________