Dnes je nedeľa, 16. december 2018

Graffity

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, prečo sú steny popísané nezrozumiteľnými nápismi, kresbami a čo to vlastne znamená graffity alebo writting, čítajte ďalej. Rozprávali sme sa so 17-ročným sprejerom, ktorý si pochopiteľne neželá byť menovaný.

Prečo niekdo strieka sprejom na stenu?
Berieme to ako druh umenia, spôsob prejavenia sa, prezentovanie samého seba v umeleckom svetle. Či je za tým nejaká filozofia? Hej, je za tým "sloboda tvorby a prejavu", proste ja môžem napísať na stenu čo chcem. Ale nerobím to, lebo nie som vandal. To znamená, že nebudem čmárať po kostoloch a vzácnych budovách, ale budem čmárať tam, kde to nepovažujem za zlé a budem tam "čmárať" SVOJE MENO, TAG (môj "podpis"). Je to vlastne hip-hopová filozofia. Hip-hop má 4 elementy a tými sú rap, graffity, breakdance a DJ-ing. Podľa mňa sú graffity na tej istej úrovni ako sochárstvo alebo napr. fotografovanie, problém je iba v ľuďoch, že to odmietajú. Súhlasím s tým, že to neodmietajú úplne, ale odmietajú maľovanie "ilegal". Existujú aj rôzne súťaže na dosť vysokej urovni, kde sa maľuje a vyhrávajú sa tam ceny. Jednoducho niekde to už má dosť vysokú úroveň.
Ale maľujeme to zrejme aj kvôli tomu adrenalínu, kvôli tomu, že ľudia to nemajú radi.

Ako rozoznám dobré graffity od zlého? Laik nespozná, že je niečo dobre spravené. Jemu sa to môže páčiť zrejme iba po farebnostnej stránke.. Writeri (označenie chlapcov, ktorí sa tomu venujú dlho, sú v tom dobrí, proste majú rešpekt v komunite) posudzujú tieto maľby hlavne podľa "čistoty štýlu", čo znamená rovnosť liniek, tvar písmen, kreativita, farebnosť, proste celkový vzhľad tvojho graffity. Určite má veľkú váhu aj technika, ktorou maľuješ. O umeleckej hodnote sa podľa mňa dá hovoriť až pri WRITEROCH, proste až pri elite mesta, elite krajiny. To je pár ľudí, ktorí uz nemaľujú "graffz", ale "malby". Ich diela majú už veľkú hodnotu a to často nielen medzi členmi komunity, alebo medzi tými, ktorí tomu rozumejú.
Graffity sa delia na "legal" a "ilegal". Legal je proste pohodka, maľuješ si na stene, ktorú máš vybavenú a vieš, že ťa za to nebudú naháňať policajti. Preto sú legálne graffity viac považované za umenie, sú zložitejšie a farebnejšie. Proste sú steny, kde sa dá robiť legal graffz a to sa laikovi možno viacej páči. Ten ďalší druh je ilegal. To skôr maľujem ja. Je to skôr o tom, za aký krátky čas si stihneš vytiahnuť vec, aké rovné linky sa ti podaria, ako to vychrómuješ (vyfarbíš poväčšine chrómovým sprejom) atď. Ilegal je jednoduchší, teda pre laika aj menej zaujímavý, lebo v tom nemusí vidieť štýl, rovnosť liniek a iné.

Čo tým chcem povedať človeku, ktorý ide okolo "popísanej" steny? Vlastne ma to ani nezaujíma, čo si o tom pomyslí nejaká stará babka. Proste to maľujem preto, aby si to všimli writass z mesta a buď ma za to zje..li, alebo pochválili. Ale zaujíma ma samozrejme aj "komunita", teda ľudia, ktorí žijú ten istý štýl ako ja, ale dajme tomu nemaľujú. Keďže sú však so mnou, rozumejú tomu aspoň trochu a vedia to posúdiť. Graffity robím pre rešpekt. Rešpekt SVOJHO okolia.

Čo si myslíš o tom, že laici väčšinou graffity odsudzujú? Približne som ti na toto odpovedal už aj v predchádzajúcej otázke. Vlastne ma moc nezaujíma názor ľudí, ktorí sa tým nezaoberajú a myslia si, že iba zhovaďujeme múry a ničíme fasády. Robím to pre ľudí, ktorí žijú ten štýl ako ja a páči sa im to. Cieľom je povedať niečo, to áno, ale opäť iba komunite ľudí, writerskému svetu naokolo: "Aha, zasa som maľoval, páči sa vám to?"

19.09.2007

V sekcii pre deti a rodičov nájdete dobré rady, ako vychádzať so svojimi deťmi a rodičmi. Články  budeme postupne pridávať podľa požiadaviek našich klientov a aktuálneho obdobia školského roku.

Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________