Dnes je nedeľa, 16. december 2018

Bezpečný kontakt so psom

Určite sa Ti už stalo, že si sa ocitol v prítomnosti väčšieho či menšieho psa, ktorý pobehoval bez pána. A ak nebudeš klamať ani seba, ani svoje okolie, musíš priznať, že Ti nebolo všetko jedno.

Celý príspevok 10.09.2007

Diskotéka/večierok.

Diskotéka je miestom najčastejšej zábavy mladých ľudí a trávenia voľného času so svojimi priateľmi. Dá sa na nej dobre zabaviť, vyblázniť na tanečnom parkete a zažiť rôzne príjemné zážitky v kruhu svojich známych.

Celý príspevok 10.09.2007

Drogy

Medzi mladými ľuďmi koluje príliš veľké množstvo mýtov o drogách, ktoré však nemajú so skutočnosťou nič spoločné. Pokúsime sa Ti preto niektoré tieto mýty vysvetliť a podať Ti informácie, ktoré sú založené na skutočnej pravde.

Celý príspevok 10.09.2007

Internet

Dnes už pravdepodobne neexistuje človek, ktorý by aspoň raz v živote nevidel internetovú stránku, nepočul o „vé vé vé bodka....“ alebo aspoň neprešiel okolo internetovej kaviarne. Jeden z reklamných sloganov na pripojenie do internetu hovoril, že na webe je všetko. Ako jedna z mála reklám táto tvrdila pravdu.

Celý príspevok 10.09.2007

V sekcii pre deti a rodičov nájdete dobré rady, ako vychádzať so svojimi deťmi a rodičmi. Články  budeme postupne pridávať podľa požiadaviek našich klientov a aktuálneho obdobia školského roku.

Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________