Dnes je streda, 22. august 2018

DUálne vzdelávanie

Informácie o duálnom vzdelávaní.

Celý príspevok 18.03.2016

Usmernenie k vypracovaniu IVVP pre individuálne začlenených žiakov

Usmernenie k vypracovaniu IVVP pre individuálne začlenených žiakov stiahnete TU.

Celý príspevok 11.08.2014

Metodické materiály pre učiteľov.

Pár metodických materiálov pre Vašu inšpiráciu.

Celý príspevok 22.02.2012

Kompetencie školských psychológov, CPPPaP a CŠPP z hľadiska legislatívy

Na základe analýzy aktuálne platnej legislatívy Vám predkladáme vymedzenie kompetencií školských psychológov a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP a CŠPP).

Celý príspevok Komentáre (0) 17.04.2009

<< Prvá < Predchádzajúca [1 / 3] Ďalšia > Posledná >>

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka úplné znenie základných legislatívnych noriem, metodické materiály a aktuálne POP. Zároveň na nej nájdete aktuálne informácie o pripravovaných akciách.


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Ochrana osobných údajov.

______________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2016/2017.

_____________

Dodatok č.1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2017/2018.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________