Dnes je nedeľa, 22. október 2017

DUálne vzdelávanie

Informácie o duálnom vzdelávaní, súbory na stiahnutie:

Prezentácia -Zákon o odbornom vzdelávaní.

Systém duálneho vzdelávania.

18.03.2016

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka úplné znenie základných legislatívnych noriem, metodické materiály a aktuálne POP. Zároveň na nej nájdete aktuálne informácie o pripravovaných akciách.


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2015/2016.

_____________

Dodatok č.1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2016/2017.

_____________

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup  diagnostickej metodiky SON – R  2½ -7 SK – úplný testový súbor

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 7:30 - 15:00 hod, osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________