pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

Vážení klienti,

 

na základe Uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 22.10.2020 a s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania CPPPaP v Nitre prerušuje poskytovanie priamej odbornej činnosti, t.j. ruší všetky plánované aktivity – diagnostické vyšetrenia, intervencie, skupinové aktivity, osobné konzultácie.

V prípade potreby kontaktujte, prosím, naše zariadenie dištančnou formou:

Tel. kontakt: 037/655 42 45

                               655 42 46

                            0910 410 225 – Vráble

Mail:  centrum@cpppap.sk

           riaditel@cpppap.sk

odborní zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@cpppap.sk

 

                                                    Ďakujeme za porozumenie,

                                                                              kolektív CPPPaP

 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.