pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

 

     oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  č.2021/9418:2-A1810, v súlade s vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 1/2021 a ďalšími opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR prijatými z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

v termíne od 11.1.2021 do 7.2.2021 prerušuje prevádzku.

     S účinnosťou od 11.1.2021 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Nitre  prerušuje poskytovanie všetkých odborných činností – t.j. odborné vyšetrenia, konzultácie, skupinové aktivity a pod. -  prezenčnou formou.

    Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci, 

odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre  sú  naďalej  pripravení byť Vám nápomocní pri riešení aktuálnych problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí a  poskytovať svoje odborné služby dištančnou formou – formou  telefonickou, e-mailovou a elektronickou.

     V prípade potreby kontaktujte, prosím, CPPPaP v Nitre prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu:

 

telefonický kontakt: 037/655 42 45-6

                               0904 881 441

                               0910 410 225

 

email: centrum@cpppap.sk

 

 

     Odborné vyšetrenia a všetky iné odborné činnosti, ktoré vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a prijatým opatreniam v súčasnej dobe nie je možné realizovať, budú zabezpečené v náhradných termínoch, po skončení platnosti prijatých opatrení a stabilizácii epidemiologickej situácie.

 

 

Uvedené opatrenie sa v plnom rozsahu vzťahuje i na elokované pracovisko CPPPaP Vráble.

 

 

          Ďakujeme za porozumenie

 

 

                                                                                         Mgr. Mária Pauličková

                                                                                            riaditeľka CPPPaP

 

 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.