pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci, 

 

     oznamujeme Vám, že na základe aktuálne platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 132/2021 a ďalšími opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR prijatými z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

s účinnosťou od 10.2.2021 obnovilo prevádzku a poskytuje odborné služby

v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti

 

 

     V zmysle uvedených dokumentov má do CPPPaP povolený vstup výlučne:

  • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • dieťa/žiak MŠ a prvého stupňa ZŠ
  • žiak druhého stupňa ZŠ a starší, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • osoba, ktorá sa preukáže dokladom o výnimke v zmysle §1, ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 132/2021

 

Uvedené opatrenie sa v plnom rozsahu vzťahuje i na elokované pracovisko CPPPaP Vráble.

 

          Ďakujeme za porozumenie                                                          

 

 

                                                                                                        Mgr. Mária Pauličková

                                                                                                            riaditeľka CPPPaP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.