pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

OZNAM

 

     Vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej situácii, v nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 12.3.2020 a usmernenia MŠVVaŠ SR bude Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

     do odvolania 

   pre verejnosť ZATVORENÉ

 

    Informácie budú aktualizované na webovej stránke CPPPaP v Nitre

     www.cpppap.sk

 

     V období, kedy je CPPPaP v Nitre pre verejnosť zatvorené, ponúkame možnosť telefonického a e-mailového poradenstva.

      V prípade potreby kontaktujte, prosím, psychológov CPPPaP – kontakty:

      telefonický kontakt: 0904 881 441

                                                    0910 410 225

       e-mail: zostandoma@cpppap.sk

     

   Uvedené informácie sa v plnom rozsahu týkajú aj elokovaného pracoviska CPPPaP vo Vrábľoch.

 

                                                Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.