pexels photo 256468

Aktuality, novinky a ďalšie informácie

Oznámenie - aktuálne informácie

 

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

    

     V snahe zabezpečiť bezpečné prostredie a chrániť Vás, Vašich blízkych i zamestnancov nášho zariadenia,  v CPPPaP v Nitre platia nasledovné protiepidemické opatrenia:

a) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP v Nitre. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

b) V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie horných dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby, resp. je Vám nariadená karanténa a máte naplánovaný termín odborného vyšetrenia /návštevy v CPPPaP, kontaktujte, prosím, naše zariadenie telefonicky alebo mailom -  bude Vám navrhnutý náhradný termín vyšetrenia.

Kontakty: tf. kontakt: 037/655 42 45-6

                  mail:    centrum@cpppap.sk

                  odborní zamestnancimeno.priezvisko@cpppap.sk

Uvedené informácie sa v plnom rozsahu vzťahujú i na elokované pracovisko CPPPaP Vráble.

 

Ďakujeme za porozumenie, radi Vám budeme i naďalej nápomocní,

 

                                                                                                                         Mgr. Mária Pauličková

                                                                                                                            riaditeľka CPPPaP

 

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.