pexels photo 256468

Prezentácia stredných škôl

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je oblasť profesijnej orientácie a kariérového poradenstva pre žiakov základných i stredných škôl.

Už tradične v tomto období sprostredkúvame žiakom základných škôl aktuálne informácie o možnostiach štúdia na stredných školách, avšak v súčasnej dobe - z dôvodu pandémie COVID-19 - nie je možné zabezpečiť ich prezenčnou formou.
Volíme preto formu alternatívnu a ponúkame možnosť nahliadnuť aspoň virtuálne do niektorých stredných škôl v Nitrianskom kraji.

Veríme, že i takýmto spôsobom rozšírime spektrum informácií o možnostiach štúdia na stredných školách a podporíme neľahký proces rozhodovania a voľby ďalšieho štúdia žiakov 9. ročníka základných škôl.

 

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Nitra
informácie k školskému roku 2021/2022 tu

 

 

Spojená škola Nitra

 

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu Nitra

 

Stredná odborná škola veterinárna Nitra

 

 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra prezentácia tu

 

Obchodná akadémia Nitra prezentácia tu

 

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch prezentácia tu


13. 1. 2021 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.