pexels photo 256468

Zamestnanci

Odborní zamestnanci CPPPaP - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg a kariérový poradca - sú pripravení pomôcť Vám pri hľadaní odpovedí na otázky a problémy, ktoré riešite Vy a Vaše deti. 

Riaditeľka CPPPaP, psychológ

 • Mgr. Mária Pauličková

Zástupkyňa riaditeľky CPPPaP, psychológ

 • PhDr. Magdaléna Ožvaldová

Psychológovia:

 • Mgr. Daniela Benková
 • Mgr. Eva Bíla
 • Mgr. Martina Hagarová
 • Mgr. Katarína Gordus
 • PhDr. Zuzana Hlaváčová
 • Mgr. Eva Kóšová
 • Mgr. Inka Radošovská
 • Mgr. Miriam Sonlajtnerová
 • Mgr. Veronika Hodálová
 • Mgr. Kristína Blažeková, PhD.
 • Mgr. Eva Rezáková
 • Mgr. Martina Pálková
 • Mgr. Lucia Patkolová
 • Mgr. Denisa Hutira (MD)
 • Mgr. Jana Páleníková (MD)

Kariérový poradca:

 • Mgr. Jana Majerčíková

Špeciálni pedagógovia: 

 • Mgr. Mária Košovanová
 • Mgr. Elena Ondrušková
 • Mgr. Jana Vargová 
 • Mgr. Karolína Spodniaková
 • Mgr. Alexandra Kruželová (MD)

Sociálny pedagóg:

 • Mgr. Miroslava Bírová

Liečebný pedagóg

 • Mgr. Katarína Tarková

Ostatní zamestnanci:

 • Mgr. Mariana Černáková - sociálna pracovníčka
 • RNDr. Ľudmila Homolová - ekonomická pracovníčka
 • Ing. Michaela Katzbundová - ekonomická pracovníčka
 • Andrea Jenisová - administratívna pracovníčka
 • Gabriela Porubská 
pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.