pexels photo 256468

Zamestnanci

Odborní pracovníci CPPPaP - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia - sú pripravení pomôcť Vám pri hľadaní odpovedí na otázky a problémy, ktoré riešite Vy a Vaše deti. 

Riaditeľka CPPPaP, psychologička

 • Mgr. Mária Pauličková

Psychologičky:

 • Mgr. Galina Barátová
 • Mgr. Daniela Benková
 • Mgr. Eva Bílá
 • Mgr. Jana Páleníková (MD)
 • Mgr. Iveta Borošová (MD)
 • Mgr. Katarína Gordus
 • PhDr. Zuzana Hlaváčová
 • Mgr. Eva Makyšová
 • PhDr. Magdaléna Ožvaldová
 • Mgr. Inka Radošovská
 • Mgr. Miriam Sonlajtnerová
 • Mgr. Denisa Hutira
 • Mgr. Veronika Hodálová

Školská psychologička:

 • Mgr. Jana Majerčíková

Špeciálne pedagogičky: 

 • Mgr. Alexandra Kruželová
 • Mgr. Mária Košovanová
 • Mgr. Elena Ondrušková
 • Mgr. Jana Vargová 

Sociálna pedagogička:

 • Mgr. Miroslava Bírová

Liečebná pedagogička

 • Mgr. Katarína Tarková

Ostatní zamestnanci:

 • Mgr. Mariana Černáková - sociálna pracovníčka
 • Ing. Xénia Mozoľová - administratívna pracovníčka
 • RNDr. Ľudmila Homolová - ekonomická pracovníčka
 • Gabriela Porubská 
pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.
Osobne alebo telefonicky.