pexels photo 256468

Deti a rodičia

Tu nájdete užitočné články a informácie pre rodičov a deti.

 

Vážení rodičia,

vzhľadom k blížiacim sa termínom, ktoré špecifikujú náležitosti dôležité pre prijímacie skúšky na stredné školy v r. 2021 - proces zberu (podávania) prihlášok, ich odosielanie  na stredné školy - ako i s ohľadom na špecifiká vyplývajúce z aktuálnej epidemiologickej situácie a limitujúce Váš štandardný kontakt so školami Vašich detí, dovoľujeme si dať Vám do pozornosti dôležité informácie a termíny súvisiace s prijímacími skúškami na stredné školy v r. 2021 - tu 

 

Pre každého rodiča je – popri množstve povinností - náročné dlhodobo znášať a prekonávať záťažové situácie. Určite ste už vyskúšali všetko možné i nemožné, siahli na dno vlastných zdrojov a možností. Ale ako nájsť účinný spôsob, aby to fungovalo? Ako to všetko naďalej zvládať, aby sme zostali zdraví, spokojní, vyrovnaní a šťastní? Niekoľko odpovedí, námetov i účinných spôsobov Vám ponúka Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre pomocou bezplatného online webináru „Čo a ako s deťmi pri pretrvávajúcej pandemickej situácii“, ktorý sa uskutoční 11.2.2021 od 14:00 hod.

Prihlasovací formulár tu

webinar 

 

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.