pexels photo 256468

Ako si nenechať ublížiť

Preventívny program realizovaný na základných školách má za úlohu sprostredkovať deťom informácie o tom, akým spôsobom zabrániť tomu, aby niekto porušoval ich základné ľudské práva.

Autormi programu sú vtedajší odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre Erik Papp a Martin Rothbauer a Miroslav Duchoň z Mestskej polície Nitra. V prvom roku bol finančne podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou a Unibankou, v druhom Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.

Príručka k programu má 7 tém:

  1. Doma
  2. V škole
  3. Na ulici
  4. Internet
  5. Drogy
  6. Diskotéka/večierok
  7. Bezpečný kontakt so psom

10. 9. 2007

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.