Individuálny vzdelávací program

Pomôcka k tvorbe IVVP a Úpravy učebných osnov z jednotlivých predmetov pre začleneného (integrovaného) žiaka.


9. 10. 2008

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.