pexels photo 256468

Kariérový poradca

 

Národné kariérne centrum aj tento rok pokračuje v organizovaní Virtuálneho DOD, prostredníctvom ktorého poskytuje študentom informácie o vysokých školách a je im nápomocné v procese výberu VŠ.

Počas minuloročných vysielaní podujatie navštívilo virtuálne DOD 17 380 študentov a ich rodičov, ktorí si spolu prezreli 175 984 vysielacích stránok vysokých škôl a fakúlt. Veríme, že toto podujatie opäť pomôže študentom pri výber vysokej školy.

V minuloročnom vysielaní položili študenti vysokým školám viac ako 2000 otázok. Tieto otázky boli analyzované a na základe výsledkov
analýzy bol pripravený systém 5 tém, v rámci ktorých budú vysielať VŠ a fakulty.

Zároveň je pozmenený formát vysielania s tým, že každé vysielanie bude prebiehať iba 2 dni (minulý rok to boli 4 dni).

Termíny a témy vysielaní:

    * 1.vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13-14.10.2021)
    * 2.vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24-25.11.2021)
    * 3.vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15-16.12.2021)
    * 4.vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19-20.1.2022)
    * 5.vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23-24.2.2022)

Pozývame Vás a Vašich študentov na prvé vysielanie, ktoré začína  v stredu a štvrtok (13-14.10.2021) od 8:00 - 13.00.

Podujatie bude prebiehať na stránkach:
https://www.narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod 

 

                                                                                              

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

   


13. 10. 2021 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.