pexels photo 256468

Školskí psychológovia

Dňa 2.6.2022 sa v priestoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie školského psychológa a sociálneho pedagóga  MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych výchovných zariadení okresu Nitra.

Pozvánky boli rozposlané školským psychológom a sociálnym pedagógom materských, základných, stredných škôl a špeciálnych výchovných zariadení okresu  Nitra . V prípade, že pozvánky doručená nebola, nájdete ju tu

 

 

Predkladáme Vám "Manuál začínajúceho školského psychológa", ktorý je praktickou príručkou/sprievodcom pre začínajúcich školských psychológov. 

Prílohy k Manuálu začínajúceho školského psychológa.

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou VÚDPaP pripravil informačný materiál pre školských psychológov. Týka sa podpory a poradenstva pre žiakov a pedagogických zamestnancov v súvislosti s  pandémiou výskytu koronavírusu na Slovensku. 

 

Pozícia školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP, CŠPP – a školských psychológov z hľadiska aktuálnej legislatívy - legislatívne vymedzenie od 01.01.2020
prezentácia


31. 8. 2020 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.