Školskí psychológovia

Pozícia školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP, CŠPP – a školských psychológov z hľadiska aktuálnej legislatívy - legislatívne vymedzenie od 01.01.2020
prezentácia


17. 3. 2020 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.