Školskí psychológovia

V súvislosti s mimoriadnou situáciou VÚDPaP pripravil informačný materiál pre školských psychológov. Týka sa podpory a poradenstva pre žiakov a pedagogických zamestnancov v súvislosti s  pandémiou výskytu koronavírusu na Slovensku. 

 

Pozícia školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP, CŠPP – a školských psychológov z hľadiska aktuálnej legislatívy - legislatívne vymedzenie od 01.01.2020
prezentácia


25. 5. 2020 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.