pexels photo 256468

Prevencia

Čo je prevencia, aké sú jej odborné požiadavky a podľa čoho vieme, že ju robíme správne?

Čítajte tu.


17. 12. 2008

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.